Rekonštrukcia laboratória CCNA @ TUKE

Jedným z prínosov riešenia projektu bola komplexná rekonštrukcia laboratória na Technickej univerzite v Košiciach. Ide o miestnosť B519 na Katedre počítačov a informatiky, označovanej lokálne aj ako CCNA LAB. Vzhľadom na nové požiadavky, ktoré sú na laboratórium kladené bolo potrebné rozšíriť zostavy rack-ov o nové zariadenia, prerobiť kabeláž, pridať nové zásuvky – všetko s cieľom podporiť kolaboráciu študentov. Výsledok dokumentujú fotografie nižšie:

Pôvodný stav

Rekonštrukcia

Nový stav