Home Sieťové topológie – pokročilé úlohy

Sieťové topológie – pokročilé úlohy

Jedným z výstupov projektu sú komplexné úlohy, ktoré umožnia študentom overiť si vedomosti získané v rámci predmetov – Aplikácie počítačových sietí (TUKE), Počítačové siete 2 (UNIZA) a Prepínanie a smerovanie v počítačových sieťach (STU).

Úloha 1:

uloha_1_APS

Úloha 2:

uloha_2_APS