Home Sieťové scenáre – základy

Sieťové scenáre – základy

Jedným z výstupov projektu sú komplexné úlohy, ktoré umožnia študentom overiť si vedomosti získané v rámci predmetov – Počítačové siete (TUKE), Počítačové siete 1 (UNIZA) a Prepínanie a smerovanie v počítačových sieťach (STU).

Úloha 1:

 uloha_1_PS

Úloha 2:

 uloha_2_PS

Úloha 3:

 uloha_3_PS