SHARE

V rámci realizácie projektu KEGA boli sa uskutočnili tri letné školy – na všetkých troch univezitách. Cieľom bola výmena poznatkov medzi pedagógmi, školenie doktorandov a podpora tvorby inovatívnych zadaní a podkladov pre vyučbu.