SHARE

Podľa IT Asociácie Slovenska zamestnávateľom chýba viac ako 12.000 odborníkov na IT. Mnoho z deklarovaných pozícií si vyžaduje znalosť počítačových sietí, príp. špecializovaných odborníkov cielene v danej oblasti. Víziou realizácie projektu bolo pripraviť vzdelávanie aktualizované podklady pre vyučbu sieťovo orientovaných predmetov na vysokých školách, tak aby ich obsah čo najviac korešpondoval s potrebami praxe.

Počas realizácie projektu sme viedli mnoho diskusií s lokálnymi zamestnávateľmi, ktorí jasne deklarovali potrebu vzdelávať obsah vedúci k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikácií. Primárne sa projekt spoločne na všetkých troch partnerských vysokých školách zameral na certifikáciu CCNA a CCNP.